top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Baby-L, Kortrijksesteenweg 933, 9000 Gent, btw BE 0782.137.724 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Baby-L, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Baby-L verstrekt. Baby-L kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM Baby-L GEGEVENS NODIG HEEFT

Baby-L verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Baby-L uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG EN WAAR Baby-L GEGEVENS BEWAART

Baby-L bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet

langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data

wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw

gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

 

DELEN MET ANDEREN

Baby-L verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Baby-L worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website.

 

Baby-L gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Baby-L heeft Google geen toestemming gegeven om via Baby-L verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@baby-l.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Baby-L zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Baby-L neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Baby-L verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Baby-L op via

 

info@baby-l.be

Christel Coussement

Kortrijksesteenweg 933

9000 Gent

T. 0486 02 79 70

 

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page